RU EN

Наша адреса:

Інститут монокристалів
НАН України
пр. Науки 60, м.Харків,
61072

Канцелярія:
тел. +38 (057) 341-01-66
факс: +38 (057) 340-93-43

e-mail: iscrystals@isc.kharkov.ua

Новини

Вибори директора ІМК НАН України

Оголошення конкурсу на сайтї НАН України

Посилання на наказ директора ІМК НАН України - >>>pdf<<<

Протокол №1 Організаційного комітету - >>>pdf<<<


Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).
Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.
Вносячи відповідному відділенню НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов"язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.
Прийом документів претендентів здійснюється відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення - до 21 березня 2020 року за адресою: вул.Володимирська,54, м. Київ.

Довідки за телефонами:

Відділення фізико-технічних проблем
матеріалознавства НАН України 239 65 64, 239 65 04

Підготовка та безпосереднє проведення виборів директорів установ має бути організовано науковими установами у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур"єр» від 17 січня 2017 р. № 8.